Příjem žáků

   • Škola pracuje jako dvouletá střední škola pro žáky s různým druhem a stupněm znevýhodnění.
   • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou (SŠ).
   • Podmínkou přijetí je přijímací zkouška, která probíhá formou vykonání jednoduchých praktických činností z oblasti práce s keramickou hmotou, vaření, šití, práce se dřevem a pohovoru .

 

 

 • Oznámení o termínu konání přijímací zkoušky 

          Školní přijímací zkouška do oboru vzdělávání Praktická škola dvouletá se bude konat 17. 4. a 23. 4. 2024
          a 2. ko1o přijímacího řízení se bude konat …

  • Výuka v 1. – 2. ročníku probíhá podle školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání – Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou.
  • Podle získaných praktických zkušeností se děti rozhodnou, kam budou dále směřovat.
  • Lze přijmout i žáky z jiných zvláštních, speciálních základních či základních škol, kteří mají zájem dozrát a připravit se na přestup do OU nebo SOU.
  • Výuku na praktické škole vnímáme jako možnost dokončit výchovu a vzdělání na principech waldorfské pedagogiky.
 •  
 • Forma výuky:
 • Obor vzdělávání – Praktická škola dvouletá – kód oboru 78 – 62 – C/02
 • Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů – 13
 • Forma vzdělávání – denní studium
 • Kritéria přijímacího řízení – naleznete zde: Přijímací řízení 2024
 • Okruhy vzdělávání  praktické výuky na SŠ:– řezbářství a truhlářství– práce s textilním materiálem (se zaměřením na šitou tvorbu hraček a doplňků ke svátkům v průběhu roku a práci s vlnou)– keramika– příprava pokrmů (vaření se základy stolování)

Výchovné poradkyně: Mgr. Karin Turoňová

Doprava: Metro C – Opatov + 5 minut pěšky nebo zastávka autobusu Ke Kateřinkám