Organizace školního roku

Školní rok 2022/2023

Zahájení školního roku: 1. 9. 2022

Podzimní prázdniny: 26. – 28. 10. 2022

Vánoční prázdniny: 23.12. – 2. 1. 2023

Vydání vysvědčení za 1. pololetí: 31. 1. 2023

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023

Jarní prázdniny: 13. – 19. 3. 2023

Velikonoční prázdniny: 6. – 10. 4. 2023

Vydání vysvědčení za 2. pololetí: 30. 6. 2023

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ23. 11. 2022  a 14. 2. 2023

Přijímací pohovor na SŠ v roce 2023: 26. 4. 2023

Závěrečné zkoušky SŠ: 27. 6. 2023

Schola Pragensis –