Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022

Zahájení školního roku: 1. 9. 2021

Podzimní prázdniny: 27. – 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Vydání vysvědčení za 1. pololetí: 31. 1. 2022

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022

Jarní prázdniny: 7. – 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny: 14. – 18. 4. 2022

Vydání vysvědčení za 2. pololetí: 30. 6. 2022

 

Dny otevřených dveří: 8. a 23. 2. 2022

Přijímací pohovor na SŠ v roce 2021: 26. 4. 2022

Závěrečné zkoušky SŠ: 27. 6. 2022

Schola Pragensis – online