Kontakty

Základní škola a střední škola waldorfská (ZŠ a SŠW)
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
Tel. 272 930 617, 272 915 619, 602 838 240
E-mail: info@waldorfska.cz
IČO: 70 92 23 06
Bankovní spojení: 2001990009/6000

Číslo datové schránky: 7jkx7qd

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o.

Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731 609 403
email: recepcni@moore-czech.cz

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech
(žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři)
zpracovávány, jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Provozní doba podatelny školy
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 13:00
Podatelna školy přijímá dokumenty v analogové (listinné) podobě. Dokumenty v digitální podobě doručované na technických nosičích dat podatelna nepřijímá.

 

Výchovná poradkyně pro SŠ
Mgr. Karin Turoňová
Tel. 272 930 617, 602 838 240
– příjem studentů na SŠ
turonova@waldorfska.cz
– konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Školní metodik prevence
Gabriela Bušková
buskova@waldorfska.cz

 

Nadace JAK
Mgr. Alena Mužíková
nadacejak@email.cz
Bankovní spojení: 1933871339/0800 – Česká spořitelna a.s.

Nadační dům
Roškopov 58, Stará Paka

 

TYMYJÁn
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
IČO: 26 58 38 87
www.tymyjan.cz
bankovní spojení 14887319/0800 – Česká spořitelna a.s.

 

Školní jídelna – Gymnázium Opatov
www.jidelna.cz
tel. 778 488 163 (záznamník 272 917 556): do 8 hodin – odhlášky na daný den
email: jidelna@gymnazium-opatov.cz
Přihláška ke stravování
Pokyny ŠJ pro školní rok 2023-2024

Sociálně – terapeutická dílna Jinan
Mgr. Monika Kočová
tel. 724 744 491
e-mail: dilnajinan@centrum.cz

 

Učitelé

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová – ředitelka, tanec
vancatova@waldorfska.cz

Mgr. Dana Špičková – statutární zástupkyně ředitelky
spickova@waldorfska.cz

Mgr. Karin Turoňová – zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, praxe – keramika
turonova@waldorfska.cz

Gabriela Bušková – tř. uč. 1. ročníku
buskova@waldorfska.cz

Mgr. Monika Kočová – tř. uč. 2. ročníku
kocova@waldorfska.cz

Mgr. Zuzana Kolmanová – praxe – šití
kolmanova@waldorfska.cz

Mgr. Petr Vlach – praxe – dřevo
vlach@waldorfska.cz

Bc. Marek Fleischmann – praxe – keramika
fleischmann@waldorfska.cz

Mgr. Radka Fleischmannová
fleischmannova@waldorfska.cz

Markéta Franková – tvořivá dramatika
frankova@waldorfska.cz

Mgr. Irena Kadlečková – učitelka anglického jazyka
kadleckova@waldorfska.cz

Mgr. Zdena Zbořilová – eurytmie, vaření