Školská rada

Zápisy z jednání

Zápis z jednání Školské rady 11. 4. 2022

Zápis z jednání Školské rady 2.2.2022

Zápis z jednání Školské rady 20.10.2021

 

Kontakty

alexandr.hanousek@waldorfska.cz

Ing. Alexandr Hanousek MBA,

člen školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky,

předseda školské rady

 

ujhelyiovaZ@praha11.cz                    

Mgr. Zuzana Ujhelyiová,

členka školské rady za zřizovatele,

zapisovatelka

 

jakub.matejka@loutkyvnemocnici.cz

MgA. Jakub Matějka, 

člen školské rady  za zřizovatele

 

jana.rollova@waldorfska.cz               

Mgr. Jana Rollová,

členka školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky

 

spickova@waldorfska.cz                   

Mgr. Dana Špičková,

členka školské rady za pedagogické pracovníky

 

hlinakova@waldorfska.cz                   

Mgr. Eva Hlináková,

členka školské rady za pedagogické pracovníky