Organizace školního roku

Školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku: 3. 9. 2018

Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Ředitelské volno: 3. a 4. 1. 2019

Vydání vysvědčení za 1. pololetí: 31. 1. 2019

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019

Jarní prázdniny: 11. – 15. 2. 2019

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019

Vydání vysvědčení za 2. pololetí: 28. 6. 2019

 

Přijímací pohovor na SŠ
23. 4. 2019
– Kritéria přijímacího řízení naleznete v sekci Dokumenty

 

Závěrečné zkoušky SŠ
20. 6. 2019

 

Schola Pragensis
22. 24. 11. 2018