Kontakty

Základní škola a střední škola waldorfská (ZŠ a SŠW)
Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov
Tel. 272 930 617, 272 915 619, 602 838 240
E-mail: info@waldorfska.cz
IČO: 70 92 23 06
Bankovní spojení: 2001990009/6000

Číslo datové schránky: 7jkx7qd

 

 

Výchovná poradkyně pro SŠ
Mgr. Zdena Němcová
Tel. 272 930 617
– příjem studentů na SŠ
nemcova@waldorfska.cz
– konzultační hodiny: po telefonické domluvě

 

Školní metodik prevence
Gabriela Bušková
buskova@waldorfska.cz

 

Nadace JAK
Mgr. Alena Mužíková
nadacejak@email.cz
Bankovní spojení: 1933871339/0800 – Česká spořitelna a.s.

Nadační dům

Roškopov 58, Stará Paka

 

TYMYJÁn

Křejpského 1501, 149 00 Praha 4 – Opatov

IČO: 26 58 38 87

www.tymyjan.cz

bankovní spojení 14887319/0800 – Česká spořitelna a.s.

 

Gymnázium Opatov – jídelna
tel. 272 917 556

 

Sociálně – terapeutická dílna Jinan
Mgr. Monika Kočová

tel. 737 774 069 nebo 724 744 491

e-mail: dilnajinan@centrum.cz

 

Učitelé

Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová – ředitelka, tanec

vancatova@waldorfska.cz

Mgr. Dana Špičková – zástupkyně ředitelky

spickova@waldorfska.cz

Mgr. Markéta Hrbáčková – tř. uč. 1. ročníku, anglický jazyk

hrbackova@waldorfska.cz

Mgr. Dagmar Kohoutková – tř. uč. 1. ročníku

kohoutkova@waldorfska.cz

Mgr. Lenka Redlichová – tř. uč. 2. ročníku

redlichova@waldorfska.cz

Lenka Špelinová – tř. uč. 3. ročníku

spelinova@waldorfska.cz

Mgr. Lenka Lišková – tř. uč. 4. ročníku

liskova@waldorfska.cz

Mgr. Eva Hlináková – tř. uč. 5. ročníku, logopedie

hlinakova@waldorfska.cz

Mgr. Jindra Váchová – tř. uč. 6. ročníku, výchovná poradkyně pro 1. – 8. třídu

vachova@waldorfska.cz

Mgr. Petra Chotěborská – tř. uč. 7. ročníku

choteborska@waldorfska.cz

Mgr. Zdena Zbořilová – tř. uč. 8. ročníku, eurytmie

info@waldorfska.cz

Mgr. Dana Špičková –  tř. uč. 9. ročníku

spickova@waldorfska.cz

Mgr. Karin Turoňová – tř. uč. 10. ročníku, matematika, fyzika, dějepis

turonova@waldorfska.cz

Mgr. Monika Kočová – tř. uč. 1. a 2. ročníku PrŠ, chemie, estetika, přírodopis, Vv

kocova@waldorfska.cz

Mgr. Zuzana Kolmanová – učitelka praxí – práce s textilním materiálem, zeměpis, přírodopis

kolmanova@waldorfska.cz

Mgr. Jitka Radová – eurytmie

radova@waldorfska.cz

MgA. Tereza Mílová – výtvarná výchova, hudební výchova

milova@waldorfska.cz

Mgr. Petr Vlach – práce se dřevem, učitel praxí

vlach@waldorfska.cz

Mgr. Zdena Němcová – keramika, výchovná poradkyně pro 9. – 10. třídu a SŠ

nemcova@waldorfska.cz

Dipl. Um. Veronika Čechová – korepetice k eurytmii

cechova@waldorfska.cz

MgA. Lucie Koderová – eurytmie, tvořivá dramatika

Ing. Jana Zahrádková – anglický jazyk, asistentka pedagoga

BcA. Matouš Černý – hudební výchova

Barbara Švábová – anglický jazyk

Gabriela Bušková – asistentka pedagoga, školní metodik prevence

buskova@waldorfska.cz

Eva Mannlová Březinová – asistentka pedagoga

Andrea Novoveská – asistentka pedagoga

novoveska@waldorfska.cz

Lukáš Truksa – asistent pedagoga

truksa@waldorfska.cz

Kateřina Štěpánková – asistentka pedagoga

Eva Matoulková – asistentka pedagoga

Liliana Látková – vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga